Implanty

Implanty to sztuczne wszczepy wprowadzane do organizmu w miejsce utraconego lub niesprawnego narządu. Celem implantów jest przywrócenie funkcjonalności uszkodzonego narządu, a często również poprawa wyglądu zewnętrznego. Zdrowie, sprawność fizyczna oraz ładny wygląd zewnętrzny to czynniki bardzo ważne dla każdego człowieka. Czasem zdarza się, że pod wpływem nieprzewidzianych okoliczności mogą one ulec pogorszeniu.

W szczególności mają na to wpływ nieszczęśliwe wypadki, uszkodzenia mechaniczne, choroby a także podeszły wiek. Rozwój współczesnej medycyny umożliwia przywracanie dawnej sprawności i wyglądu np. kończyn uszkodzonych w wyniku wypadku. Zajmuje się tym dziedzina nauki zwana implantologią.

Szczegółowo implantologia zajmuje się wprowadzaniem implantów do organizmu człowieka, ich interakcją, budową, właściwościami oraz warunkami koniecznymi do przyjęcia się implantów, a także przyczynami ich odrzucenia. Najczęściej stosowane są implanty tkanki twardej zastępujące kości lub stawy. W ortopedii często stosowane są operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, rzadziej stawu kolanowego. Implanty bardzo szerokie zastosowanie znalazły w

chirurgii estetycznej np. w postaci silikonowych implantów piersi po mastektomii. Implantologia oparta jest na zjawisku zarastania tkanki kostnej i ciał obcych, a także ich koegzystencji i wspólnym funkcjonowaniu. Aby implanty zostały przyjęte, nie mogą wchodzić w organizmie w żadną nieprzydaną reakcję.