Autorzy serwisu www.implantywarszawa.com  dokładają wszelkich starań aby

informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym.rnrnZaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na

stronie www.implantywarszawa.com służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie

www.implantywarszawa.com nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.rnrnWłaściciel strony

www.implantywarszawa.com ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody

będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.rnrnZ poważaniemrnAdministrator serwisu www.implantywarszawa.com