Implanty piersi

maj 7th, 2012

Macierzy艅stwoProtezy wykonane w celu odtworzenia brakuj膮cej piersi, usuni臋tej w wyniku mastektomii /albo w wadach
rozwojowych/, a tak偶e zmiany p艂ci. Protezy wszczepia si臋 r贸wnie偶 w celu powi臋kszenia rozmiar贸w kobiecych piersi z powod贸w estetyczno-kosmetycznych.

Stosuje si臋 dwa rodzaje implant贸w piersi:

  • wype艂nione sol膮 fizjologiczn膮 i 偶elem silikonowym.

Obydwa typy implant贸w maj膮 otoczk臋 silikonow膮, zbudowan膮 z trzech warstw,
aby zapobiec rozerwaniu implantu.

Istniej膮 r贸wnie偶 dwa typy powierzchni implant贸w:
g艂adka i porowata.

Pierwsza wygl膮da bardzo naturalnie, ale cz臋艣ciej dochodzi do kurczenia si臋 torebki, co oznacza konieczno艣膰 wymiany implantu. W przypadku implantu o powierzchni porowatej mo偶e doj艣膰 do widocznych na sk贸rze fa艂d. Implanty dobierane s膮 bior膮c pod uwag臋 budow臋 cia艂a pacjentki oraz jej oczekiwania estetyczne. Wk艂adka wype艂niona 偶elem w dotyku przypomina naturaln膮 tkank臋 piersi.

W przypadku zastosowania wk艂adki wype艂nionej roztworem soli fizjologicznej mo偶liwe jest regulowanie wielko艣ci piersi przez umieszczony wewn膮trz dren, pozwalaj膮cy na dodawanie lub usuwanie roztworu soli. Wykonanie implantu piersi pozwala pacjentce po kilku tygodniach 偶y膰 normalnie i nosi膰 dowolne ubrania.

Wsp贸艂czesne wk艂adki s膮 bezpieczne i daj膮 do偶ywotni膮 gwarancje, jednak na skutek urazu mechanicznego mo偶e doj艣膰 do ich uszkodzenia. Je偶eli zmiana jest widoczna nale偶y wymieni膰 protez臋. Koszt takiego zabiegu to 9.000 鈥 13.000 ty艣. z艂otych.

Endoprotezy stawu kolanowego

maj 7th, 2012

UrologiaOrtopedia wsp贸艂czesna dysponuje wieloma rodzajami sztucznych staw贸w, doskonale odtwarzaj膮cych funkcj臋 tych prawdziwych. Wi臋kszo艣膰 endoprotez stosuje si臋 w obr臋bie ko艅czyn dolnych i g贸rnych, przede wszystkim kolan, rzadziej stawu skokowego i staw 艣rudstopno-palcowy.

Natomiast w ko艅czynach g贸rnych najcz臋艣ciej stosuje si臋 endoprotezoplastyk臋 staw贸w ramieniowo-艂opatkowych, 艂okciowych i drobnych staw贸w r膮k.

Endoprotezy nie s膮 tanie 鈥 koszt zabiegu wynosi od 2 鈥 9 ty艣. z艂otych. W niekt贸rych skomplikowanych przypadkach np. przy chorobie nowotworowej ceny endoprotezy wynosz膮 nawet 30 ty艣. z艂otych. Staw kolanowy jest drugim, po stawie biodrowym, najcz臋艣ciej wymienianym stawem. W zale偶no艣ci od stopnia zniszczenia stawu kolanowego stosuje si臋 trzy typy endoprotez.

Endoproteza kondylarna jest u偶ywana przy zachowanych wi臋zad艂ach krzy偶owych i pobocznych stawu kolanowego. Zabieg wymaga niewielkiego usuni臋cia ko艣ci, gdy偶 ta endoproteza zast臋puje tylko powierzchnie stawowe.

Przy znacznym zniszczeniu stawu, zaburzeniach osi ko艅czyny i zniszczeniu wi臋zade艂 stosuje si臋 endoprotezy p贸艂zwi膮zane, kt贸re – opr贸cz ruchu zgi臋cia i prostowania – zachowuj膮 ruchy rotacyjne, bardzo wa偶ne z punktu widzenia biomechaniki ca艂ej ko艅czyny dolnej.

Najstarsze i obecnie bardzo rzadko u偶ywane endoprotezy zwi膮zane (zawiasowe) umo偶liwiaj膮 ruchy tylko w jednej osi (wyprost i zgi臋cie).

Podobnie jak przy endoprotezach staw贸w biodrowych wszczep mocuje si臋 do 艂o偶yska kostnego za pomoc膮 cementu akrylowego lub (rzadziej) osadza si臋 go metod膮 bezcementow膮.

Implanty

maj 7th, 2012

ImplantyImplanty to sztuczne wszczepy wprowadzane do organizmu w miejsce utraconego lub niesprawnego narz膮du. Celem implant贸w jest przywr贸cenie funkcjonalno艣ci uszkodzonego narz膮du, a cz臋sto r贸wnie偶 poprawa wygl膮du zewn臋trznego. Zdrowie, sprawno艣膰 fizyczna oraz 艂adny wygl膮d zewn臋trzny to czynniki bardzo wa偶ne dla ka偶dego cz艂owieka. Czasem zdarza si臋, 偶e pod wp艂ywem nieprzewidzianych okoliczno艣ci mog膮 one ulec pogorszeniu.

W szczeg贸lno艣ci maj膮 na to wp艂yw nieszcz臋艣liwe wypadki, uszkodzenia mechaniczne, choroby a tak偶e podesz艂y wiek. Rozw贸j wsp贸艂czesnej medycyny umo偶liwia przywracanie dawnej sprawno艣ci i wygl膮du np. ko艅czyn uszkodzonych w wyniku wypadku. Zajmuje si臋 tym dziedzina nauki zwana implantologi膮.

Szczeg贸艂owo implantologia zajmuje si臋 wprowadzaniem implant贸w do organizmu cz艂owieka, ich interakcj膮, budow膮, w艂a艣ciwo艣ciami oraz warunkami koniecznymi do przyj臋cia si臋 implant贸w, a tak偶e przyczynami ich odrzucenia. Najcz臋艣ciej stosowane s膮 implanty tkanki twardej zast臋puj膮ce ko艣ci lub stawy. W ortopedii cz臋sto stosowane s膮 operacje wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, rzadziej stawu kolanowego.聽Implanty bardzo szerokie zastosowanie znalaz艂y w

chirurgii estetycznej np. w postaci silikonowych implant贸w piersi po mastektomii. Implantologia oparta jest na zjawisku zarastania tkanki kostnej i cia艂 obcych, a tak偶e ich koegzystencji i wsp贸lnym funkcjonowaniu. Aby implanty zosta艂y przyj臋te, nie mog膮 wchodzi膰 w organizmie w 偶adn膮 nieprzydan膮 reakcj臋.

Endoprotezy

maj 7th, 2012

W implantologii najcz臋艣ciej u偶ywanym materia艂em jest tytan, poniewa偶 wchodzi w reakcj臋 z tlenem zawartym w tkance kostnej. W skutek tej reakcji na powierzchni implantu wydziela si臋 dwutlenek tytanu, kt贸ry jest doskona艂ym pod艂o偶em do odtwarzaj膮cej si臋 tkanki kostnej i stabilnego mocowania wszczepu.

Endoprotezoplastyka uwa偶ana jest za jedno z najwi臋kszych osi膮gni臋膰 wsp贸艂czesnej medycyny. Pozwoli艂a rozwin膮膰 leczenie operacyjne uszkodzonych staw贸w i da膰 wielu chorym mo偶liwo艣膰 偶ycia bez b贸lu i cierpienia. 聽Endoprotezy stawu biodrowego stosowane obecnie mo偶na podzieli膰 na:聽- endoprotezy ca艂kowite i cz臋艣ciowe endoprotezy cementowe, bezcementowe i hybrydowe endoprotezy zwi膮zane i niezwi膮zane W ca艂kowitej wymianie stawu biodrowego ulega wymianie zar贸wno panewka jak i g艂owa ko艣ci udowej na sztuczne elementy. W cz臋艣ciowej rekonstruuje si臋 tylko g艂ow臋 ko艣ci udowej i zak艂ada w to miejsce protez臋. 聽聽 Endoproteza bezcementowa.

Panewka mocowana jest na wcisk lub wkr臋cana do ko艣ci, za艣 trzpie艅 do ko艣ci udowe. Panewka natomiast sk艂ada si臋 z cz臋艣ci metalowej i wk艂adki polietylenowej. Trzpie艅 i panewka s膮 metalowe, co powoduje z czasem przyro艣ni臋cie endoprotezy do ko艣ci pacjenta. Powierzchnia pokrywana jest materia艂em integruj膮cym si臋 z ko艣ci膮 lub tytanem, tak偶e zrastaj膮cym si臋 z ko艣ci膮. Endoproteza cementowa.

W sk艂ad tego rodzaju endoprotezy wchodz膮 nast臋puj膮ce elementy: polietylenowa panewka, metalowy trzpie艅, metalowa lub ceramiczna g艂owa. Mocowana jest do ko艣ci przy pomocy kleju kostnego zwanego cementem.

Implanty piersi

maj 7th, 2012

Implanty dobierane s膮 indywidualnie do ka偶dego pacjenta. Kobietom, kt贸re w wyniku choroby utraci艂y pier艣 b膮d藕 chc膮 poprawi膰 jej wygl膮d oferowane s膮 implanty piersi. To protezy, kt贸re maj膮 na celu rekonstrukcje piersi. Wk艂adki wk艂adane s膮 pod sk贸r臋, przez co powi臋kszony zostaje rozmiar piersi a tak偶e jej kszta艂t. Dobierany jest odpowiedni rozmiar piersi a tak偶e materia艂, z kt贸rego wykonane s膮 implanty

Wszepia si臋 implanty piersi kobietom przy takich sytuacjach, jak augmentacja piersi, powi臋kszenie piersi, przy mammoplastyce wraz z powi臋kszeniem piersi. Z regu艂y implant dobierany jest po stracie piersi, po to aby przywr贸ci膰 typowy wygl膮d sylwetki kobiecej.

Brakuj膮ca pier艣 jest odtworzona po mastektomii b膮d藕 w przypadku wad wrodzonych. Nietypow膮 sytuacj膮 jest zmiana p艂ci, w贸wczas w ten spos贸b tworzona jest brakuj膮ca cz臋艣膰 piersi. Augmentacja piersi jest wed艂ug Ameryka艅skiego Towarzystwa Chirurg贸w Plastycznych, najcz臋艣ciej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w USA.

Co roku przeprowadza si臋 takich zabieg贸w oko艂o kilkuset tysi臋cy. Obecnie stosuje si臋 dwa typy implant贸w, takie jak wype艂nienia sol膮 fizjologiczn膮 a tak偶e 偶elem silikonowym. Zdarza si臋, 偶e wk艂adki trzeba wymieni膰.

Implanty z臋bowe

maj 7th, 2012

Obecnie stosowanych jest wiele technik dentystycznych, dzi臋ki kt贸rym mo偶na wyleczy膰 ka偶de schorzenie jamy ustnej. Leczenie stosowane jest w oparciu o najnowocze艣niejsze techniki dentystyczne z zastosowaniem wype艂nie艅 i narz臋dzi o bardzo dobrej jako艣ci.

Warto zaznaczy膰, 偶e implanty z臋bowe s膮 kosztownym wydatkiem, warto jednak zainwestowa膰 w siebie i zacz膮膰 cieszy膰 si臋 pi臋knym u艣miechem. Implanty wszepiane s膮 w szczeliy pomi臋dzy zachowanymi z臋bami.

W doskona艂y spos贸b imituj膮 naturalne z臋by a tak偶e s膮 bardzo stabilnym oparciem dla protez z臋bowych. Uzupe艂nienia protetyczne wykonywane s膮 w oparciu o najlepsze osi膮gni臋cia a tak偶e z respektowaniem wszystkich zasad. Nowe uz臋bienie jest bardzo popularne.

Wszepienie implant贸w jest jedynym sposobem, na odzyskanie pikanego u艣miechu. Ka偶dy z膮b osadzony na implantach jest mocno zakorzeniony i sprawia wra偶enie naturalnego z臋ba. Korzystanie z innowacyjnych us艂ug stomatologicznych jest dobr膮 inwestycj膮 w siebie.

Warto zaznaczy膰, 偶e implanty obj臋te s膮 systemem gwarancyjnym. Wczepy przyjmuj膮 si臋 u 98% pacjent贸w. Implanty maj膮 sto偶kowaty kszta艂t, wykonane s膮 z materia艂贸w prawie niezniszczalnych. Warto zaznaczy膰, 偶e implanty z臋bowe s膮 uzupe艂nieniem protetycznym , kt贸rego si臋 nie wyjmuje.

Je艣li nosimy si臋 z zamiarem wszczepienia zw艂aszcza co najmniej kilku implant贸w z臋bowych, to mo偶e si臋 okaza膰 偶e na ich sfinansowanie nie wystarczy posiadanych oszcz臋dno艣ci. A gdy rodzina nie wspomo偶e finansowo, kredyt zacznie jawi膰 si臋 jako jedyne rozwi膮zanie w tym zakresie.

Zastosowanie lasera w stomatologii

maj 7th, 2012

W nowoczesnej stomatologii laser ma zastosowanie od pocz膮tku lat dziewi臋膰dziesi膮tych ubieg艂ego wieku. Cz臋sto nawet nie zdajemy sobie, 偶e podczas naszej wizyty u stomatologa zosta艂 u偶yty laser.

Stomatolodzy stosuj膮 lasery w nast臋puj膮cych celach:

Leczenie pr贸chnicy 鈥 lasery s膮 stosowane do usuwania pr贸chnicy z z臋ba i przygotowuj膮 otaczaj膮c膮 tkank臋 na przyj臋cie wype艂nienia.

Lasery s膮 tak偶e stosowane do utwardzania wype艂nie艅.

Choroby dzi膮se艂 鈥 lasery mog膮 by膰 stosowane do stymulowania zmian w dzi膮s艂ach oraz do usuwania bakterii na przyk艂ad w przypadku leczenia kana艂owego.

Biopsja i usuwanie zmian wewn膮trz jamy ustnej 鈥 za pomoc膮 lasera mo偶na dokona膰 wycinka ma艂ego fragmentu tkanki w celu przekazania do badania onkologicznego. Laser mo偶na tak偶e zastosowa膰 w celu usuni臋cia zmian w tkance jak i do 艂agodzenia b贸lu w przypadku owrzodze艅.

Wybielanie z臋b贸w 鈥 lasery s膮 stosowane w celu przyspieszenia wybielania z臋b贸w podczas procedur kosmetyki dentystycznej w gabinecie stomatologicznym.

Specjalna substancja wybielaj膮ca, kt贸ra zawiera nadtlenki, jest nanoszona na wybielan膮 powierzchni臋 z臋ba, po czym jest ona aktywowana przez na艣wietlanie promieniem 艣wiat艂a lasera.